Erzurum’un En İyi Avukatları

Aşağıda Erzurum’un En İyi Avukatlarını belirlemek için oluşturulmuş bir anket bulunuyor. Bu anket içerisinde bulunan isimlere oy verebilir yada kendi en iyi bildiğiniz ismi listeye ekleyebilirsiniz.

[democracy id=”3″]

Avukat Ne Demek?

Mahkeme huzurunda avukat; Gerçek veya tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuki ve hukuki konularda yol gösteren kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup tanık olarak mahkemeye çağrılan kişi, müdafi anlamına gelmektedir. Avukatlık mesleği, hukuk okumuş, avukatlık mesleğini tamamlamış ve kanunun gerektirdiği şartları taşıyan kişiler tarafından icra edilir.

Avukat Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

1136 sayılı Kanun’da “kamu hizmetleri ve serbest meslek” olarak tanımlanan avukatlık mesleği, temel olarak hukuki meselelerin ve uyuşmazlıkların Kanuna uygun olarak çözülmesini sağlayan kişileri temsil etmektedir. Mesleki yükümlülükler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir;

  • Dava takibi işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için,
  • Talep edilmesi halinde ilgili hukuki konularda hukuki görüş bildirmek üzere,
  • Sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak akdedilmesini teminen kurum menfaatlerinin korunması ve uyuşmazlıkların önlenmesi için yasal yollara başvurmak;
  • Taslakları ve şartnameleri, kurum ile üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkları incelemek ve hukuki görüş bildirmek;
  • Hukuki süreçlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak (karar düzeltme, itiraz, itiraz vb.)

Avukat Olma Şartları Nelerdir?

Türkiye’de avukatlık yapmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Bu kişilerin hukuk fakültesinden mezun olmaları beklenmektedir. Aynı zamanda hukuk stajını tamamlamış olmanız ve staj belgesini almış olmanız gerekmektedir.

Mesleğe kabulü engelleyen durumlar şunlardır;

Kasten işlenen suç veya devlet güvenliğinin ihlali, anayasal düzeni ve işleyişini ihlal, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bütçe ayırma suçlarından iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmak. Tahrik, suç veya kaçakçılık sonucu malvarlığı değerlerini aklamaktan hüküm giymiş olmak.

Avukatlık stajı nasıl yapılır?

Bir yıllık süreyi kapsayan avukatlık uygulamasının ilk altı ayı mahkemede, kalan altı ayı ise başka bir avukatın yanında yapılmalıdır. Son altı aylık staj dönemi, Baroya kayıtlı ve en az beş yıllık meslek tecrübesine sahip bir avukatın yanında yapılır.

Avukatta Olması Gereken Özellikler

  • Sistematik bir düşünce tarzına sahiptir.
  • Yüksek analitik güce sahiptir.
  • Sorunların çözümünde öncü rol oynar.
  • Etkili konuşma becerisine sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Avukat Nedir?

Mahkeme huzurunda avukat; Gerçek veya tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuki ve hukuki konularda yol gösteren kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup tanık olarak mahkemeye çağrılan kişi, müdafi anlamına gelmektedir.

Nasıl Avukat Olunur?

Türkiye'de avukatlık yapmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Bu kişilerin hukuk fakültesinden mezun olmaları beklenmektedir. Aynı zamanda hukuk stajını tamamlamış olmanız ve staj belgesini almış olmanız gerekmektedir.

Yorum yaz